X'mas special lesson and cake! December 17 2013, 0 Comments

[English follows]

Không khí Giáng Sinh đang tràn ngập khắp mọi nẻo đường, bạn đã chuẩn bị gì chưa?  Hãy cùng STAR 

KITCHEN đón Giáng Sinh cùng với lớp học và các loại bánh đặc biệt nhé!
------
Lớp học đặc biệt dành riêng cho Giáng sinh này (400,000VND/người)
- BÛCHE DE NOËL (21/12: 7-9pm; 24/12: 9-11am)
- X'mas cookies và Ikebana (Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản) (22/12: 7-9pm)
------
Bánh giáng sinh:
- Buche de Noel: Orange Mousse & Strawberry Mascarpone
- Special X'mas decoration Birthday cakes
- X'mas Cookies
-----------------------------------------------------------
Now X'mas is super close and we guess everyone is waiting for some things special for this season... Yes! Let's celebrate X'mas with STAR KITCHEN!
We have special CLASS & CAKES for you!
-------
X'mas special classes with preferential tuition fee: 400,000VND/person
- Buche de Noel
- X'mas cookies & Ikebana (Japanese Flower arrangement)
--------
Special cakes for X'mas? Yah here they are:
- Buche de Noel: Orange Mousse & Strawberry Mascarpone
- Special X'mas decoration whole cakes
- X'mas Cookies
----------------------------------------------------
For class booking, please contact: phone: 0164 968 1044
For cake ordering, please contact: phone: 01684 575 546
Should you have any questions, please feel free to contact us at: info@star-kitchen.jp
THANK YOU!