Japanese ingredients #2 ~Shiratama flour~ January 21 2014, 0 Comments

"Shiratama flour" is available now online Here

 

 

 

What is"Shiratama flour"?

Shiratama flour is one kind of rice flours, it is specifically made from glutinous rice ("Mochi-gome" in Japanese).

Though it is called glutinous rice, it doesn't contain gluten. It is called so as it is stickier than ordinary rice (non-glutinous rice, "Urichi-mai" in Japanese) due to more amylopectin inside. 

So in Japan, when we cook "Mochi", we use glutinous rice (Mochi-gome), instead of non-glutinous rice.

 

 

Among rice flours made from "Mochi-gome", they are divided into several kinds according to how to make it.

"Shiratama flour" is made through the continuous process of milling, it is finer than other kinds and tastes softer.

 

By the way, "Domyouji flour" is another kind of glutinous rice flour. This is made after roughly milled after steamed. We will introduce more later!

 

 

 

 

STAR KITCHEN products/classes "Shiratama flour" is used

Dorayaki

 

Mochi cream

 

Star bowl

 

Kingyoku

 

-------------------------------

"Shiratama flour" is available now online Here

 

 

 

“Bột Shiratama” là gì?

Bột Shiratama là một loại bột gạo, mà cụ thể hơn là gạo nếp (trong tiếng Nhật nghĩa là “Mochi-gome”).

Mặc dù được gọi là gạo nếp nhưng nó không chứa gluten. Shiratama được gọi là gạo nếp bởi vì Shiratama dẻo hơn gạo thông thường (trong tiếng Nhật, gạo không phải là gạo nếp được gọi là “Urichi-mai”) do chứa nhiều amylopectin (thành phần chính của tinh bột).

 

 

Ở nhật Bản, khi nấu “Mochi”, người dân thường sử dụng gạo nếp (Mochi-gome) thay cho các loại gạo thông thường.

Trong các loại bột gạo làm từ “Mochi-gome”, người ta phân chia thành nhiều loại bột khác nhau dựa theo phương pháp sản xuất các loại bột gạo đó.

“Bột Shiratama” là sản phẩm của 1 quy trình nghiền xay liên tục, vì thế loại bột này có mùi vị ngon và mềm hơn các loại khác.

 

Cũng là một loại bột làm từ gạo nếp, “Domyouji” thì đươc hấp sau đó mới đem nghiền nhuyễn. Chúng tôi sẽ giới thiệu về loại bột này ở những bài viết sau!

 

 

 

 

STAR KITCHEN products/classes "Shiratama flour" is used

Dorayaki

 

Mochi cream

 

Star bowl

 

Kingyoku