... ...

Bắt đầu giao bánh từ ngày 11/12/ Cake available from Dec 11

PROMOTION

Ưu đãi cho đơn hàng thanh toán trước ngày 21/12: Giảm 7% cho khách đến lấy bánh tại Takashimaya, Giảm 5% cho khách nhận giao hàng.

Promotion for order finish payment before 21/12: Discount 7% for cake pick-up at Takashimaya, Discount 5% for cake delivery.

Call for order:  01649681044 or 01684575546 

Shipping fee:

  • Quận 1 & 3/ District 1 & 3: 20,000vnd
  • Bình Thạnh & Quận 4/ Binh Thanh & District 4: 30,000vnd
  • Các quận khác (trong bán kính không quá 9km)/ Other district (within 9km): 40,000vnd – 50,000vnd

No products found