... ...

Choux Cream Class

299.000₫

Điểm đặc biệt chính yếu mà bạn sẽ học về Bánh Su kem tại STAR KITCHEN là lớp cookie giòn tan phủ trên bề mặt của Su. Chắc chắn bạn sẽ không khỏi ngất ngây bởi lớp kem Matcha thơm phức, sánh cùng vị kem Custard béo ngậy truyền thống, và đặc biệt là tất đều giòn tan đến tận miếng cuối cùng! 

Đặt lớp: 0164 968 1044 or 08 3823 8639

Xem thời khóa biểu nhấp vào đây

Creme Puffs is originally a French dessert, which was created by chance from failure. Everyone loves cream puffs – it's always the first dessert to be emptied from trays during dessert buffets! In Star Kitchen, we will bring you special creme puffs which are now in trend in Japan!

The key feature of Star Kitchen's choux cream is that it adds cookie dough on the surface. You will definitely enjoy the taste difference between inside of the choux with melted custard cream and matcha cream, and the crispy choux outside!

Booking: 0164 968 1044 or 08 3823 8639

Click to View Schedule